You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Szablony krawieckie
Wprowadzanie form do komputera

Digitalizacja - wprowadzanie szablonów do komputera

Szablony w formie kartonowej lub papierowej przenosimy za pomocą specjalistycznej tablicy elektronicznej lub fotodigitizera do komputera i zapisujemy je w postaci cyfrowej, w formacie kompatybilnym z każdym systemem CAD.

Zapisane cyfrowo szablony mogą być poddawane dalszej obróbce komputerowej: stopniowanie, modelowanie, tworzenie układów kroju i na każdym etapie obróbki przesłane w formie elektronicznej do klienta.

Digitalizacja jest kluczowym momentem przejścia od formy papierowej do formy cyfrowej. Każda niedokładność powstająca na tym etapie będzie skutkowała problemami w dalszej obróbce.

W trosce o jak najwyższą jakość naszej digitalizacji wprowadziliśmy system, który eliminuje całkowicie błąd ludzkiej ręki. Fotodigitizer marki GEMINI CAD pozwala nam w szybki, a przede wszystkim precyzyjny sposób przenieść Państwa formy krawieckie do komputera.

W sytuacjach wyjątkowych takich jak np. dostarczenie przez Państwa form odzieżowych w postaci arkusza wykrojów (np. Burda) digitalizujemy je za pomocą tablicy digitalizacyjnej marki CalComp.

Digitalizowane szablony odzieżowe możemy zapisać w różnych formatach:
DXF - uniwersalny format systemów CAD
GEM - format systemu GEMINI CAD
EXP - format systemu INVESTRONICA
IBA - format systemu LECTRA
TMP - format systemu GERBER
ZIP - format systemu ASSYST